ALLMÄNNA VILLKOR (Januari 2021)

Dessa allmänna villkor (“Villkoren”) gäller mellan dig som kund (“kunden”, “du”) och Digital by Sweden AB, org. nr 559198-1823, adress Ljunitsgatan 35, 266 33 Munka Ljungby (“Digital by Sweden”), vid beställning av mat, dryck och andra varor och produkter (tillsammans “Vara”, “Varor”) som tillhandahålls via tjänsten SMIRT, kopplad till Facebook Messenger (tillsammans “Plattformen”). Genom att använda Plattformen och/eller mottaga Tillhandahållandena (definieras nedan) bekräftar du att du har läst och godkänner Villkoren. Via Plattformen kan du som kund beställa Varor som vid var tid finns tillgängliga på Plattformen.

Plattformen åtskiljer Varor (måltider) som tillagas eller bereds av restauranger (“Restauranger”) och Varor som tillhandahålls av butiker (“Butiker”). Restaurangerna och Butikerna refereras gemensamt till som “Partners” och vardera som en “Partner”.

 

Varor som säljs via Plattformen är avsedda för enskilt bruk och får ej säljas vidare eller överlåtas. 

 

Dessa Villkor utgör parternas fullständiga reglering mellan dig och Digital by Sweden avseende alla frågor som Villkoren berör. Genom att beställa Varor via Plattformen eller annars använda Plattformen har du uttryckligen godkänt dessa Villkor. Genom att godkänna Villkoren är du medveten om att vi kan skicka e-post eller meddelanden avseende din order. 

 

Digital by Sweden förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera dessa villkor. Uppdaterade villkor gäller för beställningar placerade på eller efter det datum då de uppdaterade villkoren görs tillgängliga på Plattformen.

 

Har du frågor om Villkoren är du välkommen att kontakta vår kundtjänst via e-post adress support@digitalbysweden.com

 

 

 1. Allmänt om Varor och tjänster

Beställningar från Restauranger

 

Genom att beställa Varor som bereds av Restauranger genom Plattformen ingår du ett avtal direkt med Restaurangen som säljare av Varorna och godkänner dessa Villkor.

 

Beställningar från Butiker (Shops)

 

Vid beställningar från Butiker på Plattformen ingår du ett avtal med Butiken och godkänner dessa Villkor och, om tillämpligt, Butikens egna försäljningsvillkor.

 

Allmänt

 

Digital by Sweden levererar en tjänst där måltider tillagade av Restauranger och levererar Varor som säljs av Butiker i den mån tillämpligt (tillsammans “Tillhandahållandena”) om inte annat framgår av dessa villkor. Varorna kan transporteras och levereras till den leveransadress du angett vid din beställning. Varje Partner avgör själv om Leverans skall erbjudas eller ej. I de fall Leverans ej erbjuds av Partnern, hämtar du själv upp Varan hos Partnern (“Pick-Up”). 

 

Digital by Sweden driver Plattformen och administrerar betalningar som görs via Plattformen. Du betalar för Varan inklusive eventuell transport, direkt till Partnern i samband med beställningen.  

 

 

 

1.1 Utbud av Varor

För att säkerställa Varans kvalitet fram till leverans och leveranstiden till dig är utbudet på Plattformen begränsat till Varor som levereras från Partners med affärsställe i närheten av den leveransadress som du anger. Utbudet av Partners och Varor på Plattformen varierar från tid till annan och kunden hänvisas till Plattformen för uppdaterad information om detta.

 

 

1.2 Beställning och Tillhandahållandena

Samtliga beställningar genomförs på Plattformen genom att du väljer den eller de Varor som du önskar köpa. När du lägger en beställning väljer du om du vill få din beställning levererad eller hämta upp varan själv vid Partnerns affärsställe (Pick-Up). 

 

Din beställning är ett erbjudande om att köpa Varorna som anges i din beställning. När du lägger en beställning för att köpa en Vara via Plattformen meddelar Plattformen dig via Facebook Messenger när Partnern har mottagit information om beställningen och beräknad leveranstid framgår via Plattformen.

 

Digital by Sweden och Digital by Swedens Partners reserverar sig för att en Vara kan vara slut i lager vid beställningstillfället, eller att Digital by Sweden eller Partner annars kan vara förhindrade att leverera Varan eller Varorna, i vilket fall beställningen kan bli helt eller delvis avbruten och motsvarade belopp återbetalas. Vid beställning skickar vi ett kvitto på din beställning till den e-post adress du angivit i Plattformen.

 

 

Risken för förlust av eller skada på Varan övergår på dig när Varan har levererats på överenskommen plats. Varken Digital by Sweden eller dess Partners är ansvariga för eventuell förlust eller skada på Varor som uppstår efter leverans. Du ansvarar för att ta emot Varan på den angivna leveransadressen och ingen återbetalning sker på grund av att du inte tagit emot eller hämtat upp Varan.

 

 

1.3 Villkor för leverans

 

Leverans

 

När du gör en beställning på Plattformen med leverans bekräftar du och godkänner att de beställda Varorna kommer att levereras till den plats eller gatuadress som du har angett för den relevanta beställningen. Leverans kommer att ske omedelbart efter att beställningen har färdigställts av Partnern och du bekräftar att leveranstjänsten inte kan återbetalas och att du förverkar lagstadgad ångerrätt avseende leveranstjänsten.

 

Du måste vara tillgänglig på den angivna leveransadressen om du inte har bekräftat vid beställningen att beställningen ska levereras vid dörren. Om du inte är tillgänglig för att ta emot beställningen har Partnern rätt att leverera Varorna vid dörren i den mån det inte föreligger några begränsningar som t.ex. att beställningen innehåller produkter för vilka kundidentifiering eller liknande krävs. I dessa fall anses du ha gått med på att leveransen kan ske från dörren. När produkterna har levererats till angiven leveransadress övergår risken för produkterna till dig.

 

Digital by Sweden eller dess Partners har ingen skyldighet att leverera beställningar vid dörren i den mån det föreligger begränsningar eller om det annars anses olämpligt.

 

Du ansvarar även för att vara tillgänglig för att ta emot samtal på det telefonnummer som du angett på Plattformen. Om leverans inte kan genomföras till följd av att budet inte kan nå dig eller, vid beställningar som kräver legitimering eller för vilka andra krav gäller, personen som tar emot Varorna inte kan identifiera sig eller på annat sätt inte uppfyller kraven för leverans, kan leveransen och beställningen avbrytas. 

 

För beställningar som inkluderar Varor med legitimationskrav eller liknande kan det krävas att beställningen tas emot av den som gör beställningen.

 

Pick-Up

 

Om du har valt Pick-Up när du beställer, ska Varorna hämtas av dig hos Partnerns affärsställe vid den tid som anges på Plattformen vid beställningstillfället. Partnern kan kräva att du identifierar dig själv med giltig legitimation när du hämtar upp beställningen och att det i övrigt inte föreligger några hinder att leverera Varorna.

 

Om beställningen inte hämtas inom en rimlig tidsperiod från den angivna upphämtningstiden kan du debiteras fullt pris för Varorna och/eller för andra kostnader för Digitl by Sweden eller Partnern i samband med beställningen.

 

 

1.4 Innehåll i måltider och livsmedel

Måltider

 

Partnern som tillagar eller förbereder måltider som görs tillgängliga via Plattformen tillhandahåller information om måltidens ingredienser som presenteras på Plattformen. Vi kan dock inte garantera att sådan information är korrekt och uppdaterad vid var tid utan reserverar oss för att Partnern kan ha bytt ut eller kompletterat en råvara eller ingrediens som ingår i måltiden utan vår kännedom. För mer information om t.ex. allergener, ingredienser eller en råvaras ursprung ber vi dig därför kontakta Partnern direkt. Kontaktuppgifter finns tillgängliga på Plattformen. 

 

Måltider som saluförs via Plattformen tillagas och paketeras av Partnern, och transporteras till angiven adress om du inte har valt Pick-Up som leveransmetod.

 

Måltiderna är om inte annat särskilt anges avsedda att förtäras omedelbart efter att de levereras till dig och vi ansvarar inte för måltidens kvalitet om den förtärs senare.

 

Livsmedel

 

Om din beställning innehåller färdigförpackade livsmedel är det viktigt att du noggrant läser igenom innehållsförteckningen som presenteras i Plattformen innan förtäring, i synnerhet om du är allergisk mot visst livsmedel eller ämne. Digital by Sweden reserverar sig för att innehållsförteckningen på Plattformen kan vara inkorrekt. Om du har frågor angående ingredienser i livsmedel som saluförs via Plattformen skall du kontakta den Partner där du gjort beställningen.

 

 1. Vad kostar Varorna och tjänsterna och hur betalar jag?

 

2.1 Priser

Aktuella priser för respektive Vara och för leveransen visas på Plattformen vid beställningstillfället. Digital by Sweden äger rätt att löpande ändra priser och/eller innehåll och information om Varorna och Digital by Swedens tjänster med verkan för beställningar som placeras efter ändringarna har gjorts. Vid väsentliga förändringar av tjänsterna eller Plattformen uppdateras dessa Villkor och en ny version görs tillgänglig på Plattformen. Du ansvarar själv för att tillse att du tagit del av den senast uppdaterade versionen av Villkoren när du lägger en beställning.

 

Vid köp via Plattformen kan ett minsta ordervärde (minimum) gälla för beställning. Detta kan variera från Partner till Partner men framgår i din varukorg innan du lägger beställningen. Vid beställning av Varor som totalt understiger minsta ordervärde betalar du som kund mellanskillnaden mellan Varorna och det minsta ordervärde som gäller för beställningen. Detta belopp kan komma att dras av från återbetalat belopp vid retur.

  

 

2.2 Introduktionspris, kampanjer och Vouchers

 

Om Digital by Sweden erbjuder kunden introduktionspriser eller (“prova på-pris”), gäller sådant erbjudande endast en gång per registrerad användare. Detsamma gäller andra kampanjer på Plattformen om inte annat anges specifikt i den aktuella kampanjen. Digital by Sweden förbehåller sig rätten att avsluta kampanjer och tiden för introduktionspris eller liknande utan föregående meddelande till kunden.

 

Presentkort, vouchers och/eller tillgodohavanden med ett bestämt nominellt värde (“Voucher”) utställda av Digital by Sweden kan lösas in för att helt eller delvis betala för Varor, leverans och andra avgifter vid beställning via Plattformen, såvida inte annat anges specifikt för Vouchern i fråga. Vouchers kan ej lösas in mot kontanter. Vouchern förbrukas vid användning oavsett om hela beloppet nyttjats eller ej och kan endast användas innan beställningen är slutförd. När giltighetsperioden angiven för Vouchern har gått ut kan Vouchern inte användas som betalningsmedel vid köp eller återaktiveras och eventuellt tillgodohavande eller kvarvarande värde kommer inte återbetalas.

 

2.3 Betalning

Om inte annat särskilt överenskommits ska betalning för beställd Vara via Plattformen ske vid beställningstillfället med bank-/kreditkort, eller med de andra betalningsmedel som erbjuds på Plattformen vid beställningstillfället.

 

 

 1. Dina åtaganden som Kund hos Digital by Sweden

Genom att godkänna Villkoren och göra beställningar via Plattformen intygar du att du är innehavare av de bank-/kreditkort som används för köp på Plattformen. Du ansvarar för att de uppgifter du lämnar vid beställning via Plattformen är korrekta. Dina inloggningsuppgifter till Facebook och andra kunduppgifter ska hållas strikt konfidentiella och får inte spridas till någon annan. Du ansvarar för att tillse att dina inloggningsuppgifter förvaras säkert och inte sprids vidare och åtar dig att omgående informera Digital by Sweden om tredje part får tillgång till dina inloggningsuppgifter, i vilket fall Digital by Sweden förbehåller sig rätten att stänga ner eller radera ditt konto utan att vidare underrättelse.

 

Du har inte rätt att använda Digital by Swedens varumärken eller firma utöver vad som krävs för användandet av Plattformen eller våra tjänster.

 

 1. Personuppgiftshantering och dataskydd

 

Dina personuppgifter behandlas i enlighet med Digital by Swedens vid var tid gällande sekretesspolicy.

 

 1. Reklamationer, synpunkter och ångerrätt

 

5.1 Reklamation och feedback

Vi vill att du ska vara nöjd! Om det skulle vara något fel på en måltid eller annan Vara som levererats till dig, ber vi dig omedelbart kontakta Partnern där beställningen genomfördes. Digital by Sweden förbehåller sig rätten att avgöra vad som är en lämplig lösning i varje enskild situation och vi ber er notera att det är Partnern som ansvarar för reklamationer, fel och garantiärenden varför vi i tillämpliga fall kan hänvisa er att ta ärendet direkt med Partnern i de fall Partnern är säljare av Varorna.

 

5.2 Ångerrätt

 

Du har rätt att frånträda köpeavtalet, dvs. utnyttja din ångerrätt, inom 14 dagar från den dag du tar emot Varan eller väsentlig del av Varan (“Tidsfristen”). Ångerrätten gäller dock inte vid köp av måltider, livsmedel eller andra varor med kort hållbarhet eller som på grund av sin natur inte kan returneras eller som snabbt kan försämras eller bli för gamla eller i andra situationer där uttryckligt undantag finns enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Ångerrätten gäller under förutsättning att Varan är i väsentligen oförändrat skick, med eventuell. originalförpackning, och att ingen försegling brutits. Du kan läsa mer om ångerrätt och vilka varor och tjänster som är undantagna från ångerrätt på Konsumentverkets hemsida.

 

5.3 Utnyttja din ångerrätt

Om du vill utnyttja din ångerrätt av en Vara måste du meddela Parntern inom Tidsfristen. 

Du måste ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Du kan även använda det standardformulär som Konsumentverket tillhandahåller. Du hittar blankett för utövande av ångerrätt här. Kom ihåg att blanketten ska skickas till Partnern och inte till Konsumentverket.

Om beställningen returneras till Partnern till följd av att leverans inte har kunnat utföras och du inte har underrättat oss om att du vill nyttja din ångerrätt innan leveransförsöket så kommer ordern avbrytas och vi förbehåller oss rätten att debitera dig i enlighet med 2.3 ovan.

 

 

5.4 Retur vid utövande av ångerrätt

 

Vid utövande av ångerrätten är det du som betalar eventuell returfrakt och ansvarar för Varans skick efter det att du har mottagit Varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur till Partnern inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Digitl by Sweden eller Partnern. För information om adress till vilken returen ska skickas hänvisar vi till informationen på ditt kvitto eller tillhandahållen av vår kundtjänst.

 

Varor ska skickas väl emballerade, i gott skick och i eventuell originalförpackning. Tänk på att packa varan på lämpligt sätt som skyddar Varan från transportskador lämpligt för returfrakten. Alla medföljande tillbehör och delar måste returneras med tillsammans med Varan, inklusive eventuell originalförpackning och etiketter. Om du har använt eller oaktsamt hanterat eller förpackat Varan, eller annars hanterat Varan på ett sätt som går utöver vad som krävs för att bedöma Varans egenskaper eller funktionalitet är du ansvarig att kompensera för eventuella försämringar av returnerad Vara (upp till dess fulla värde).

 

Vi ber er notera att våra Partners vi tillämpliga fall kan kräva att retur görs till den specifika butiken från vilken Varan levererades.

 

5.5 Återbetalning

 

Vid godkänd retur hanterar Digital by Sweden eller Partnern återbetalning. Återbetalning kommer ske enligt det betalningsmedel som du använde för betalning av Varan, såvida inte annat överenskommits. Digital by Sweden eller Partnern har rätt att dra av en summa motsvarande Varans värdeminskning jämfört med Varans ursprungliga värde från det belopp som ska återbetalas, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att du har hanterat Varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

 

Vi ber dig notera att Partnern ansvarar för hantering och godkännande av returer avseende beställningar där Partnern är säljare.

 

Digital by Sweden återbetalar inte avgifter för leverans eller service, rabattkoder eller eventuell kostnad för minsta ordervärde.

 

 1. Kundtjänst

 

Om du har några frågor om Plattformen, Varor, beställningar eller våra tjänster ber vi dig kontakta vår kundtjänst. Du når vårt Hjälpcenter via e-post support@digitalbysweden.com 

 1. Digital by Swedens rätt att avsluta sina tjänster

Digital by Sweden förbehåller sig rätten att avsluta sina tjänster eller stänga av användandet av Plattformen för kunder som bryter mot dessa Villkor eller missbrukar Digital by Swedens tjänster. En sådan uppsägning sker omedelbart och meddelas den aktuella kunden via e-post.

 

 1. Övrigt

 

 • Digital by Sweden förbehåller sig rätten att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren till tredje part, förutsatt att den övertagande tredje parten kan förväntas fullgöra sina skyldigheter enligt Villkoren på ett för kunden tillfredsställande sätt.

  Kunden får inte överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Villkoren till tredje part.
   
 • Du är skyldig att ersätta Digital by Sweden för all direkt och indirekt skada som Digital by Sweden lider till följd i anledning av ditt brott mot Villkoren.

  Utöver vad som i övrigt framgår av Villkoren gäller, för såvitt annat inte följer av tvingande lag, följande avseende Digital by Swedens ansvar gentemot dig som Kund (om inte annat följer av tvingande lag).
   
 • Utöver vad som anges i Villkoren lämnar Digital by Sweden inga garantier beträffande innehåll, information, råvaror, ingredienser, eller annan information eller tjänster som rör Varorna och/eller Tillhandahållandena, eller annat som tillhandahålls av eller genom Digital by Sweden på Plattformen. Digital by Sweden lämnar vidare inte heller några garantier beträffande Plattformens eller dess funktion, tillgänglighet, användbarhet eller säkerhet.
   
 • Digital by Sweden ansvarar inte för Varornas lämplighet för det specifika syfte du avser använda dem.
   
 • Digital by Sweden ansvarar inte för obehörig åtkomst till eller ändring av information som Du skickar in till Digital by Sweden eller material eller information som du tar emot. Vidare ansvarar inte Digital by Sweden för brottsliga gärningar som begås med användning av Digital by Swedens tjänster såsom exempelvis hot eller förtal, eller för obsceniteter eller störande, kränkande, olämpligt eller olagligt innehåll eller uppförande från någon användares sida.
   
 • Digital by Sweden  ansvarar inte för några direkta eller indirekta skador orsakade av din användning av Plattformen, tjänsterna eller information från Digital by Sweden. Detta gäller dock inte om Digital by Sweden orsakat dig skada uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet.
   
 • Digital by Sweden förbehåller sig rätten att ställa in eller avboka en leverans och/eller Tillhandahållandet av en eller fler Varor om kunden har angivit bristande eller felaktiga uppgifter vid registrering, p.g.a. att Digital by Swedens Partner inte har möjlighet att fullborda beställningen, eller vid force majeure-liknande händelser såsom pandemi, inklusive Covid-19, naturkatastrofer, krig, terroristaktioner, politiska oroligheter, strejk, lockout, blockad eller annat avtalshinder, eldsvåda, olyckshändelse eller annan omständighet utanför rimlig kontroll för Digital by Sweden, eller annan omständighet som väsentligen försvårar eller försämrar förutsättningarna för att leverans ska kunna fullgöras. Digital by Sweden åtar sig att så snart som möjligt meddela kunden om en leverans kan komma att bli sen alternativt om leveransen riskerar att utebli helt.

 

 1. Tvistelösning

 

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag.

 

Om tvist föreligger mellan Digital by Sweden och kunden ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas ska tvisten i andra hand avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden och i sista hand av allmän domstol.